Lĩnh vực Đường bộ

Lĩnh vực Đường bộ của TEDI được xây dựng và phát triển ngay từ khi thành lập, ngành Đường bộ đã đi cùng với lịch sử của đất nước trong công cuộc xây dựng, phát triển hạ tầng giao 涪陵区haobc trong và sau chiến tranh. Đường bộ luôn đi trước mở đường, từ các tuyến đường đảm bảo giao 涪陵区haobc thời chiến tới công cuộc tái thiết đất nước với các tuyến đường xương sống như Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, đường ven biển, hệ thống đường cao tốc. Ngoài ra, phát triển hệ thống giao 涪陵区haobc trong đô thị cũng là thế mạnh của TEDI để tạo nên các đô thị ngày càng hiện đại và văn minh.

 

TEDI có thể cung cấp dịch vụ Tư vấn cho tất cả các loại công trình Đường bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Khách hàng, bao gồm:

  • Đường cao tốc;
  • Đường Quốc lộ, Tỉnh lộ;
  • Đường đô thị, hạ tầng đô thị
  • Đường chuyên dụng;
  • Thiết kế cảnh quan;
  • Nút giao 涪陵区haobc

Dự án đường bộ tiêu biểu